Pro vlastníky bytů

Jste vlastníci nových bytů, potřebujete založit Společenství vlastníků jednotek a hledáte správce pro Váš dům?
 • Zavolejte, domluvte si nezávaznou schůzku, vyslechneme vaše požadavky, přiblížíme a vysvětlíme vám nutné kroky vedoucí k založení SVJ a povinnosti s tím související.
 • Připravíme vám kompletní cenovou nabídku za správu vašeho domu.
 • Nachystáme pozvánky na první shromáždění vlastníků.
 • Připravíme stanovy, které je možno upravit dle požadavků vznikajícího SVJ.
 • Zajistíme účast notáře na ustanovujícím shromáždění.
 • Zajistíme zápis do obchodního rejstříku.
 • Podepíšeme mandátní smlouvu.
 • Pomůžeme se založením účtu.
 • Připravíme nabídky pojišťoven a následně zajistíme uzavření pojistky na dům.
 • Stanovíme ve spolupráci s výborem SVJ zálohy na jednotlivé služby a příspěvky do fondů (s ohledem na výsledky hlasování shromáždění vlastníků).
 • Provedeme kontrolu platnosti všech technických prohlídek a revizí jednotlivých technologických prvků.
 • Předáme evidenční dotazníky jednotlivým vlastníkům pro vypracování databáze nutné k pasportizaci jednotlivých bytů.
 • Provedeme pasportizaci domu a bytů.
 • Vystavíme výpočtové listy a zajistíme jejich předání jednotlivým vlastníkům.
 • Zajistíme pověřené osobě přístup na elektronické bankovnictví.
 • Přihlásíme společenství k registraci na FÚ a k zákonnému pojištění odpovědnosti.
 • Otevřeme účetnictví SVJ.
 • Zahájíme pravidelné zpracování běžné agendy (Provozní a technické služby, ekonomické a administrativní služby) s důrazem na maximální usnadnění práce předsedy a dalších členů výboru, hlavně v oblasti administrativy.
 • Vypracujeme domovní a požární řády pro dům na základě odborné prohlídky pracovníka BOZP a PO.
 • Po dobu záruky novostavby vedeme jednání týkající se záručních (i pozáručních) oprav s investorem příp. odpovědnými firmami.