Provozní a technické služby

 • Smluvní zajištění dodávek plynu, elektrické energie, tepla a TUV, studené vody a odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, provoz a údržba výtahu.
 • Smluvní zajištění provozu kotelny.
 • Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor objektu, úklid a údržba přilehlých chodníků a ostatních venkovních prostor.
 • Zajištění schůdnosti chodníku v zimních měsících (odklízení ledu a sněhu).
 • Smluvní zajištění údržby zelených ploch (zahradnické práce, sekání travnatých ploch).
 • Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby pro technická zařízení (výtahy, výměníkové stanice, vzduchotechnika, rozvody vody a kanalizace, rozvody tepla, rozvody plynu, elektrorozvody).
 • Zpracování plánu revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů. Zajištění provedení revizí a odstranění případných zjištěných závad. Vedení knihy revizí.
 • Provádění pravidelných technických prohlídek společných prostor objektu.
 • Provádění pravidelných kontrol úklidu objektu.
 • Zajištění odstranění drobných oprav a údržby společných částí domu.
 • Příprava plánů oprav včetně odborného odhadu finančních nákladů v oblasti rekonstrukcí. Zajištění cenových nabídek od dodavatelských firem podle požadavků společenství vlastníků.
 • Evidence všech měřidel a zajištění jejich odpočtů.
 • Vypracování domovního a požárního řádu pro spravovaný objekt.
 • Vyznačení údajů o správci a kontakty na havarijní služby.
 • Aktualizace informativních nástěnek umístěných ve společných částech domu.
 • Zajištění sjednocení jmenovek schránek a zvonků pro zlepšení celkového vzhledu domu.
 • Archivace veškeré technické dokumentace nemovitosti po dobu správy.