Pro společenství vlastníků

Jste Společenství vlastníků jednotek a hledáte pro Váš dům nového správce?
 • Zavolejte, domluvte si nezávaznou schůzku, vyslechneme vaše požadavky.
 • Připravíme Vám kompletní cenovou nabídku za správu Vašeho domu.
 • Podepíšeme Mandátní smlouvu.
 • Fyzicky převezmeme dům za účasti stavebního technika, event. doporučíme plán oprav.
 • Provedeme kontrolu všech platných dokumentů: domovní řád, požární řád, pojistné smlouvy apod.
 • Provedeme kontrolu platnosti všech technických prohlídek a revizí jednotlivých technologických prvků.
 • Stanovíme ve spolupráci s výborem SVJ výši měsíčních záloh na jednotlivé služby a příspěvky do fondů (s ohledem na výsledky hlasování shromáždění vlastníků).
 • Předáme evidenční dotazníky jednotlivým vlastníkům pro vypracování databáze nutné k pasportizaci jednotlivých bytů.
 • Provedeme pasportizaci domu a bytů.
 • Vystavíme výpočtové listy a zajistíme jejich předání jednotlivým vlastníkům.
 • Zajistíme pověřené osobě přístup na elektronické bankovnictví.
 • Navážeme na dosavadní účetnictví SVJ (event. provedeme rekonstrukci účetnictví).
 • Zahájíme pravidelné zpracování běžné agendy (Provozní a technické služby, ekonomické a administrativní služby) s důrazem na maximální usnadnění práce předsedy a dalších členů výboru, hlavně v oblasti administrativy.
 • Postupně přebereme veškeré doklady k archivaci (technická a výkresová dokumentace, záruční opravy, manuály k jednotlivým technologickým zařízením).