Pro nájemníky

Jste nájemníci a dostali jste nabídku k možnosti koupě Vašeho domu?

Kompletní příprava ke vzniku bytového družstva

 • Přichystáme přihlášky členů do bytového družstva a další náležitosti.
 • Připravíme návrh stanov bytového družstva.
 • Svoláme první ustanovující schůzi, zajistíme potřebné podklady a následně notářský zápis.
 • Doporučíme výši základního členského vkladu jednotlivých členů družstva.
 • Pomůžeme při založení bankovního účtu bytového družstva.
 • Zajistíme zápis bytového družstva do obchodního rejstříku.
 • Pomůžeme vyřídit s Magistrátem korespondenci týkající se žádosti o odkup nabízeného bytového domu.
 • Zajistíme prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek podle § 4 zák. č.72/1994 Sb.
 • Připravíme vám kompletní cenovou nabídku za správu vašeho domu.
 • Podepíšeme mandátní smlouvu.
 • Fyzicky převezmeme dům za účasti stavebního technika, event. doporučíme plán oprav.
 • Provedeme kontrolu všech platných dokumentů: domovní řád, požární řád, pojistné smlouvy apod.
 • Provedeme kontrolu platnosti všech technických prohlídek a revizí jednotlivých technologických prvků.
 • Stanovíme ve spolupráci s představenstvem bytového družstva výši měsíčních záloh na jednotlivé služby a příspěvky do fondu oprav.
 • Předáme evidenční dotazníky jednotlivým družstevníkům pro vypracování databáze nutné k pasportizaci jednotlivých bytů.
 • Provedeme pasportizaci domu a bytů.
 • Vystavíme výpočtové listy a zajistíme jejich předání jednotlivým vlastníkům.
 • Zajistíme pověřené osobě přístup na elektronické bankovnictví.
 • Otevřeme účetnictví bytového družstva.
 • Zahájíme pravidelné zpracování běžné agendy (provozní a technické služby, ekonomické a administrativní služby) s důrazem na maximální usnadnění práce předsedy a dalších členů výboru, zejména v oblasti administrativy.
 • Zajistíme vyhotovení prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek podle § 4 zák.č.72/1994 Sb. a také podání tohoto vyhotovení na katastrální úřad.
 • Postupně přebereme veškeré doklady k archivaci (technická a výkresová dokumentace, záruční opravy, manuálů k jednotlivým technologickým zařízením).
 • Zajistíme převod bytů do osobního vlastnictví.