Pro družstvo

Jste privatizovaný dům a hledáte pro Vaše Družstvo nového správce?
 • Zavolejte, domluvte si nezávaznou schůzku, vyslechneme vaše požadavky.
 • Připravíme vám kompletní cenovou nabídku za správu vašeho domu.
 • Podepíšeme mandátní smlouvu.
 • Fyzicky převezmeme dům za účasti stavebního technika, event. doporučíme plán oprav.
 • Provedeme kontrolu všech platných dokumentů: domovní řád, požární řád, pojistné smlouvy apod.
 • Provedeme kontrolu platnosti všech technických prohlídek a revizí jednotlivých technologických prvků.
 • Stanovíme ve spolupráci s představenstvem bytového družstva výši měsíčních záloh na jednotlivé služby a příspěvky do fondu oprav.
 • Předáme evidenční dotazníky jednotlivým družstevníkům pro vypracování databáze nutné k pasportizaci jednotlivých bytů.
 • Provedeme pasportizaci domu a bytů.
 • Zajistíme vyhotovení prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek podle § 4 zák.č.72/1994 Sb. a také podání tohoto vyhotovení na katastrální úřad.
 • Vystavíme výpočtové listy a zajistíme jejich předání jednotlivým vlastníkům.
 • Zajistíme pověřené osobě přístup na elektronické bankovnictví.
 • Otevřeme účetnictví bytového družstva.
 • Zahájíme pravidelné zpracování běžné agendy (provozní a technické služby, ekonomické a administrativní služby) s důrazem na maximální usnadnění práce předsedy a dalších členů výboru, zejména v oblasti administrativy.
 • Postupně přebereme veškeré doklady k archivaci (technická a výkresová dokumentace, záruční opravy, manuály k jednotlivým technologickým zařízením).
 • Zajistíme převod bytů do osobního vlastnictví.